Ciàssa de Pontexéllo

Andæ in ciàssa Pontexéllo
se voéi védde e raritæ
ghe poriéi trovâghe quéllo
che da-i âtri no trovæ.
A-a matìn, ghe séi mâi stæti?
Gh'é i leitæ la da-o barchî
métan l'ægua drénto a-o læte
e de 'n lîtro ne fàn doî.
Pöi ciù tàrdi, gh'é e pesciæe
co-i nazélli d'ægoe ciæe

Ciàssa de Pontexéllo
a-o céntro da çitæ.
Che ödô de refrescùmme,
che sbràggi mæducæ.
Vìn bón, vìn bón,
tralalalêro, tralalalêro,
Vìn bón, vìn bón,
tralalalêro, lerolalà.

A l'invèrno gh'é-e rostîe
"Ghe-e ò câde e mæ piæ"
"Peri caldi e prebogîe"
e-a patêca inte l'estæ.
Li into mêzo i ciarlatén
gh'àn i pægoi de papê...
se vedésci cómme xêuan
quànde arîva i cantonê.
Gh'é 'na lîte? Pàrte 'n éuggio?
Te salûo, pòrtaféuggio!

Ciàssa de Pontexéllo
gh'é a Bedìn co-e seu fainæ,
fra tórte pasqualìnn-e
a te sciórbe di dinæ
Un, doî e tréi
dæghene tànta, dæghene tànta
Un, doî e tréi
dæghene tànta, a l’é bónn-a davéi!

A-a doménega adunànsa
de servétte invexendæ,
són vestîe con elegànsa
se són tùtte profumæ.
Pontexéllo, fæghe câxo,
a pâ tùtta trasformâ
In Montéuggio, Bréumia, Trâxo,
Martìn d'Órba, Oê, Arquâ.
Cöse dîxan? Ànche a ciù bónn-a
a dîxe mâ da seu padrónn-a.

Ciàssa de Pontexéllo
da-a Gêxa de Caignàn
sunàndo vàn a-a prédica,
ma e sèrve no ghe vàn
dìn, dòn, dàn, dìn,
vàn a balâ 'n scî tærapìn
dìn, dòn, dàn, dìn,
vàn a balâ 'n scî tærapìn

0 commenti:

Previsioni del Tempo: